privacyverklaring


Privacy & cookiesons privacybeleid


Privacyverklaring AVG

Blenckerspersonaltraining respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Blenckerspersonaltraining zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Blenckerspersonaltraining is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Blenckerspersonaltraining
http://blenckerspersonaltraining.nl
0031 06 36 04 52 42
info@blenckerspersonaltraining.nl

Correspondentieadres en bezoek adres (alleen op afspraak):

Lars Blenckers is het aanspreekpunt bij Blenckerspersonaltraining aangaande privacy-aangelegenheden. Hij is te bereiken via info@blenckerspersonaltraining.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Blenckerspersonaltraining verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Blenckerspersonaltraining verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@blenckerspersonaltraining.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Blenckerspersonaltraining verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Blenckerspersonaltraining analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Blenckerspersonaltraining verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Blenckerspersonaltraining neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Blenckerspersonaltraining) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Blenckerspersonaltraining bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Persoonlijke gegevens worden 2 jaar bewaard om te voldoen aan overheidsvoorschriften.

Delen van persoonsgegevens met derden
Blenckerspersonaltraining deelt niet uw persoonsgegevens met derden.

Ken uw rechten
• Recht op informatie
U heeft het recht geïnformeerd te worden over welke persoonlijke data wij van u verzamelen.
• Recht op toegang
U heeft het recht tot toegang tot de persoonlijke data die wij van u verzamelen.
• Recht op rectificatie
U heeft het recht om ons om correctie of aanpassing van uw persoonlijke data te verzoeken.
• Recht om vergeten te worden
U heeft het recht op verwijdering van al uw persoonlijke data van onze databases.
• Recht op overdraagbaarheid
U heeft het recht ons te verzoeken de persoonlijke data die wij van u bewaren in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
• Recht op bezwaar

U heeft ten alle tijden het recht bezwaar te maken tegen verdere verzameling of verwerking van uw persoonlijke data door Blenckerspersonaltraining.

Heeft vragen hierover of wilt u een van bovenstaande rechten uitoefenen, dan kunt u dit kenbaar maken via ons aanspreekpunt, Lars Blenckers. Hij is te bereiken via info@blenckerspersonaltraining.nl.

Blenckerspersonaltraining wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Onze website gebruikt cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die we op uw computer zetten en in het algemeen de functionaliteit van de website optimaliseren, zodat u een prettige ervaring heeft tijdens uw bezoek aan onze website. Cookies zijn onder te verdelen in:

• Functionele cookies
Dit zijn cookies die ervoor zorgen, dat onze website goed functioneert. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website en derhalve ook niet door de bezoekers uit te schakelen. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke gegevens.

• Analytische cookies
Dit zijn cookies die bijhouden hoeveel bezoekers een website heeft, hoe vaak ze de website bezoeken of welke pagina ze het liefst bezoeken. Kortom, deze cookies houden bij hoe u onze website gebruikt. In ons geval gebruiken wij de dienst van Google Analytics. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke gegevens.

• Marketing cookies
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (‘liken’) of delen (‘tweeten’) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter dan wel LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk Twitter dan wel LinkedIn om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen/misbruik
Blenckerspersonaltraining neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Lars Blenckers, te bereiken via info@blenckerspersonaltraining.nl.

Vragen en of opmerkingen
Indien u nog vragen heeft over de Privacyverklaring van Blenckerspersonaltraining, dan kunt u contact met ons opnemen. Ons aanspreekpunt Lars Blenckers is te bereiken via info@blenckerspersonaltraining.nl en helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacyverklaring nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.